Sectorwerkstuk

Sectorwerkstuk

Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de groepsleden het onderwijs volgen. Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Zo ga je onder andere een beroep passend bij het onderwerp en de sector beschrijven, waarbij onder andere benodigde vooropleiding, werkzaamheden, voor- en nadelen aan  bod moeten komen. Je dient aan het sectorwerkstuk ten minste 20 uur (p.p.) te besteden.

Het sectorwerkstuk moet gepresenteerd worden. De presentatie moet je ondersteunen door een logboek/schriftelijk verslag en een video/foto/PowerPoint, maquette of poster. De presentatie wordt verzorgd aan een groep docenten, leerlingen en ouders. Bij het sectorwerkstuk wordt zowel het proces als het product beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door docenten aan de hand van criteria die vooraf aan de kandidaat bekend zijn. Bij de beoordeling wordt er ook gekeken naar het taalgebruik, zijn er goede zinnen geformuleerd, staan er geen spelfouten meer in.

Het sectorwerkstuk moet met een voldoende resultaat worden afgesloten in klas 3. Dit is een vereiste voor het kunnen deelnemen aan het Centraal Schriftelijk Examen. Heb je geen voldoende dan zul je alsnog een prestatie moeten leveren die met voldoende beoordeeld wordt. In plaats van de waardering voldoende mag ook de waardering goed worden toegekend. Bij onvoldoende resultaat wordt een nieuwe inleverdatum afgesproken voor het begin van de zomervakantie.

Digitale documenten: