Cyberpesten

Cyberpesten

Voor deze opdracht gebruik je de werkbladen en het filmpje van ‘It’s up to you’. Tijdens de les heb je aantekeningen en gedragsregels opgesteld, deze moet je ook kennen. Hier een korte samenvatting van de onderdelen die we tijdens de les hebben besproken:

Cyberpesten houdt in: alle manieren om een ander te pesten, maar dan via digitale wegen zoals internet en mobiele telefoon. Uitschelden, stalken, treiteren en dergelijke, maar dan nu middels een chat, mailtje, sms’je, een digitaal opgenomen en verstuurd filmpje of fotootje, een telefoongesprek, screensaver en noem maar op.

Verschil tussen cyberpesten en pesten:

-  cyberpesten gebeurt ook in je eigen veilige omgeving (zelfs thuis).
–  bij cyberpesten kun je een bericht keer op keer lezen.
–  bij cyberpesten weet je niet hoe je een bericht moet opvatten.
–  bij cyberpesten kun je moeilijk reageren.
–  bij cyberpesten is het pesten harder en erger.
–  bij cyberpesten weet je soms niet wie de pester is.
–  bij cyberpesten heb je niet het gevoel dat je echt iets kan terugdoen.
–  bij cyberpesten zijn er geen omstanders die kunnen helpen.
–  bij cyberpesten het is moeilijk om erover te praten (omdat het moeilijk is te achterhalen wie er allemaal mee heeft gedaan).
–  bij cyberpesten gaat het pesten steeds door (niet alleen op school, maar overal waar je mobiel internet hebt).

 

Als je merkt dat er gepest wordt dan kun je een aantal dingen doen. Wij hebben dat de drie rollen genoemd. Dit zijn:

  • Meepesten. Je gaat de gepeste leerling ook pesten. Het pesten wordt dan alleen maar erger.
  • Negeren. Je kunt het gepest ook negeren en je er niet mee bemoeien. Leerlingen leggen vaak uit dat ze zich er niet mee bemoeien omdat ze bang zijn dat zij dan ook gepest worden. Het pesten houdt dan niet op.
  • Iets tegen het pesten doen. Je kunt ook voor de gepeste leerling opkomen en iets tegen het pesten doen. In veel gevallen kan dat betekenen dat je dan een volwassene vertelt wat er aan de hand is en met elkaar een oplossing bedenkt.

 

Voorbeelden van de gedragscode om op een veilige manier met Social Media om te gaan:

Screen Shot 2014-10-20 at 11.06.03