Beroepenvoorlichting Leeuwarder Lyceum

Beroepenvoorlichting Leeuwarder Lyceum

Op zaterdag 10 januari 2015 wordt de jaarlijkse beroepenvoorlichting in het Leeuwarder Lyceum georganiseerd. Hier komen 63 opleidingen of groepen opleidingen samen om voorlichtingen te geven aan leerlingen uit de bovenbouw vmbo en havo. Zoals elk jaar krijgen al onze derde- en vierdejaars leerlingen de kans hier naartoe te gaan.

De leerlingen die willen gaan, vullen het formulier in dat als bijlage tijdens de mentorles is uitgedeeld. Ze kruisen drie keuzes aan. De bijeenkomst is niet verplicht, maar aan opgeven zit wel de verplichting om ook daadwerkelijk te komen.

Ze krijgen voor hun aanwezigheid een certificaat waarmee ze kunnen aantonen deze bijeenkomst te hebben bijgewoond, zodat ze samen met een tweede bijeenkomst (kijkdag, open dag) voldoen aan de verplichting voor hun PTA.

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 21 november bij de mentor worden ingeleverd.