verbetervoorstel schrijven, formuleren & grammatica

verbetervoorstel schrijven, formuleren & grammatica

Onderdeel

leerdoelen

Theorie blz.

Opdracht + blz.

Grammatica Zinsdelen

 

-de pv vinden
-zin in zinsdelen verdelen
Blz 26, 27, 28 groep blauw: opdr. 2,3,4,5,6
groep groen: opdr. 2,3,5,8 (blz 26-28)
groep geel: verrijking opdr. 2,3,4
-onderwerp van een zin vinden Blz 66, 67, 68 groep blauw: opdr. 2,3,4
groep groen: opdr. 2,5,6 (blz 66-68)
groep geel: verrijking opdr. 2,4,6

Grammatica  Woordsoorten

 

-lw opnoemen
-zelfstandig nw. herkennen
Blz 29, 30 groep blauw: opdr. 3,4,5
groep groen: opdr. 3,4,5 (blz 30)
groep geel: verrijking opdr. 2,4,5
-(splitsbare) werkwoorden herkennen Blz 69, 70 groep blauw: opdr. 2,4,5
groep groen: opdr. 3,5,6 (blz 69-70)
groep geel: verrijking opdr. 2,5

Formuleren

 

-verbindingsw. & leestekens gebruiken Blz 35, 36 groep blauw: opdr. 2
groep groen: opdr. 2,3,4 (blz 35,36)
groep geel: verrijking opdr. 3,4
-geslacht woord
-de, het, dit, die, dat, deze kiezen
Blz 75, 76 groep blauw: opdr. 3,4,5
groep groen: opdr. 3,4,5 (blz 76)
groep geel: verrijking opdr. 3,4

Schrijven

-formulier invullen
-uitnodiging schrijven
Blz 17, 18 groep blauw: opdr. 1,2
groep groen: opdr. portfolio (blz 19-20)
groep geel: verrijking opdr. 2,3,4
-kort nieuwsbericht schrijven
-alinea’s verdelen
Blz 57, 58 groep blauw: opdr. 2,3
groep groen: opdr. portfolio (blz 59-60)
groep geel: verrijking opdr. 2,3
Nakijken groep Blauw:
 
Nakijken groep Geel: