lezen hoofdstuk 1,2,3

lezen hoofdstuk 1,2,3

Je kunt/ weet:
  • het onderwerp van een tekst vinden  (Lezen H1);
  • oriënterend lezen (lezen H1);
  • de betekenis van moeilijke woorden uit de tekst afleiden (Lezen H1, H2 & H3);
  • het deelonderwerp van een alinea bepalen (Lezen H2);
  • globaal lezen (Lezen H2);
  • inleiding en slot in een tekst aanwijzen (Lezen H3);
  • precies lezen (Lezen H3);
  • de hoofdgedachte van een tekst herkennen (Lezen H3).

Screen Shot 2014-12-01 at 21.25.47 Screen Shot 2014-12-01 at 21.26.01 Screen Shot 2014-12-01 at 21.26.38-2 Screen Shot 2014-12-01 at 21.26.55 Screen Shot 2014-12-01 at 21.27.18-2