zakelijke brief

zakelijke brief

In februari krijgen jullie een schrijfopdracht voor een cijfer. Dit kan een artikel, sollicitatiebrief of zakelijke brief zijn. Hieronder is een sjabloon voor een zakelijke brief te vinden. Door dit sjabloon uit je hoofd te leren kun je deze schrijfopdracht beter maken (als je een zakelijke brief moet schrijven in ieder geval).

Extra theorie en opdrachten: 

 

Sjabloon van een zakelijke brief Nederlands

1. Adresgegevens afzender:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode en plaats
2. Adresgegevens van de ontvanger (geadresseerde):
  • Naam
  • Adres of postbus (bij een bedrijf of organisatie)
  • Postcode en woonplaats
3. Plaats, datum (let op komma!!) (plaats is je woonplaats)

 

4. Aanhef, 
(als je geen naam weet, schrijf je Geachte meneer, mevrouw, )
(als je de naam wel weet, schrijf je Geachte mevrouw De Koning,Geachte meneer De Koning,)
5. Inleiding

 

6. Kern

 

7. Slot

 

8. Met vriendelijke groet,    of    Hoogachtend, (heel formeel)

 

9. Handtekening

 

10. Naam

Screen Shot 2015-01-27 at 22.10.08