safebook

safebook

safebook_kleur-2

Maak een voorlichtingsfilmpje waarin je leerlingen van groep 7 en 8 uitlegt hoe zij op een veilige manier om kunnen gaan met internet en sociale media. Het filmpje stuur je uiterlijk 20 februari op naar mevrouw Procée. Hieronder vind je de eisen voor het filmpje:

  • het filmpje is tussen de 2 en 4 minuten.
  • het filmpje wordt gemaakt in twee- of drietallen.
  • het filmpje bevat minimaal de 6 adviezen+uitleg en het SAFEBOOK-poppetje.
  • het filmpje wordt door middel van een dropbox link naar mevrouw Procée verstuurd.
  • hoe creatiever het filmpje is, hoe beter.
Belangrijke documenten: