Lezen hoofdstuk 1-3

Lezen hoofdstuk 1-3

Ik kan/ weet: 

  • kernzinnen van alinea’s herkennen.
  • hoofdzaken herkennen.
  • de hoofdgedachte van een tekst herkennen.
  • het doel van een tekst herkennen.
  • bepalen voor welk publiek een tekst geschreven is.
  • met behulp van signaalwoorden opsommingen, tegenstellingen en voorbeelden in een tekst herkennen en begrijpen

 

Antwoorden hoofdstuk 2

Antwoorden hoofdstuk 3

oefeningen signaalwoorden

theorie overzicht leerjaar 3