woordenschat & kijk op taal 4,5,6

woordenschat & kijk op taal 4,5,6

antwoorden woordenschat & kijk op taal hoofdstuk 4,5,6, klik hier 

aangifte doen een misdaad melden (bij de politie)
beschadiging het kapotmaken
delict criminele daad
hacken inbreken in een computer
het vertrouwen schenden de vertrouwensband kapotmaken
individueel alleen, zelfstandig
intensief diepgaand, met veel inzet
intern binnen (de eigen organisatie)
inzien begrijpen
misdaad criminele daad
naïef te goed van vertrouwen
negeren geen aandacht geven aan
onbespreekbaar uitgesloten (er kan niet over gepraat worden)
onder invloed dronken zijn
ondersteunen helpen
onthutst geschrokken en daardoor verdrietig of kwaad
opbiechten bekennen
opheffen een einde maken aan
opvallen de aandacht trekken
overzichtelijk duidelijk, snel te overzien
passief afwachtend, zonder iets te doen
permanent voortdurend, blijvend
respecteren respect tonen voor
verantwoorden uitleggen waarom je het zo hebt gedaan
vinden aantreffen
zich wapenen tegen uit voorzorg maatregelen nemen tegen
aandeel bijdrage
aanraden aanbevelen
aldus volgens
analyseren onderzoeken
behouden blijven bewaard blijven
bestrijden verzetten tegen iets of iemand
bezwaar de reden waarom je iets niet wilt
brandveiligheidsingenieur expert op het gebied van brandveiligheid
functioneren werken
in principe zoals het officieel is
kampen met veel last hebben van
karakteristiek kenmerkend
levensgevaarlijk zo gevaarlijk dat je er dood aan kunt gaan
machtigen bevoegdheid geven/ volmacht geven
naar verwachting waarschijnlijk
ongeveer circa
ontdekken achterhalen
ontvluchten snel verlaten
ontwikkelen ontwerpen
openbaar voor iedereen zichtbaar
overschot dat wat overblijft
preventie voorzorg/ voorkomen
probleemloos zonder problemen, gemakkelijk
proefabonnement abonnement voor een korte periode om kennis te maken met een tijdschrift of krant
rookontwikkeling ontstaan van rook
stadium periode (waarin iets ontwikkelt)
stijgen toenemen
thans nu
uitrusten met te voorzien van
uitrusting alles wat je nodig hebt voor een tocht
uitwisselen ruilen
waarnemen zien
artiesten kunstenaars
artistiek kunstzinnig
becijferen berekenen
betreffen gaan over
componeren muziekstuk bedenken en in noten opschrijven
dienen om bedoeld zijn voor
doelgericht met een bepaald doel voor ogen
essentieel onmisbaar
gedateerd verouderd
produceren vervaardigen
grandioos geweldig
hanteren gebruiken
ingeving een idee dat je plotseling krijgt
inspiratie ideeën en energie om iets te doen
merkwaardig vreemd
ondervinden erachter komen
ordenen rangschikken
relevant belangrijk
speciaal bijzonder, uniek
stabiel evenwichtig, in evenwicht, niet veranderend
stijl de manier waarop iets is gemaakt
voormalige vorige, vroegere
zich realiseren beseffen
zo nu en dan af en toe