bonusopdrachten

bonusopdrachten

Klik hier voor het materiaal voor de bonusopdrachten

 

Bonus opdracht 1 (2 punten)

Leg uit wat het verschil is tussen het onderwerp en de hoofdgedachte.

Wat is het onderwerp van tekst 1?

Wat is de hoofdgedachte van tekst 1?

 

Bonus opdracht 2 (1 punt)

Vul het tabel helemaal in!

 

Bonus opdracht 3 (3 punten)

 Lees tekst 2

– Noteer de opsomming uit alinea 1.

Waarvan is het een opsomming?

– ‘Toch gelooft Rotterdam in het stadsfietsenplan.’ (al. 3). Waarvan is dit een tegenstelling? Noteer je antwoord in je eigen woorden.

– Aan welk signaalwoord herken je deze tegenstelling?

 

Bonus opdracht 4 (1 punt)

Zet de tekstverbanden met bijbehorende signaalwoorden in een tabel.

 

Bonus opdracht 5 (0,5 punt)

Ga naast je stoel staan. Doe een dansje en ga weer zitten. Doe dit alles in stilte, of je punten gaan verloren.

 

Bonus opdracht 6 (0,5 punt)

Achter op het bord staat een definitie van een belangrijk begrip. Welk begrip is dat?